torsdag 19 juni 2014

Drömmen om att "hoppa av ekorrhjulet". Arbeta hemifrån.

Att slippa "lönearbetet" i mindre eller större grad är drömmen för många. Jag sätter lönearbete med citattecken eftersom de allra flesta, trots en alternativ livsstil eller förmånen att arbeta hemifrån - ändå måste "dra in" pengar. I större eller mindre grad. Ekonomin är förstås den ständigt malande "stötestenen", men jag försöker hitta ett sätt att få det hela att fungera, planerar på kort, mellan och lång sikt.

All tid man sitter i bilen till och från arbetet är ju de facto "obetald arbetstid" och bränsle kostar, bil kostar. Men det vi kan styra är däremot hur mycket vi ska köra bil och varför. Jag vill av en mängd skäl arbeta hemifrån och har under flera år nu byggt upp en E-handel, en butik på nätet. Ännu går den inte med vinst, men siffrorna stiger så sakta och jag ser en uppåtgående kurva som gör mig uppmuntrad att fortsätta att investera tid och pengar i detta.

Kulturhistoria. Vi arbetar aktivt med kulturhistoria och lever på en plats med 2000-åriga anor vad gäller järnframställning. Hela landet, med tyngdpunkt i Norrland, Dalarna och de södra delarna av landet (Småland inte minst), har en dold skatt av järnrik kulturhistoria, okänd för de allra flesta. Jag har skrivit ”Forntida järn - Ancient Iron” en bok som handlar om hur man gör smidbart järn av myrmalm i skogen och smider detta järn. Hur de vikingatida skogsbönderna som hade sin näring av järnhandel, hur överskottet byttes och såldes.

Jag ser en stark koppling till att skapa och sälja i vår tidiga järnframställning. Där Skandinaver i 3000 år haft fördelen att ha råvaror och kunnande att göra järn.

Ja, jag vill föra fram ett annat sätt att leva det alternativa livet! Inte nödvändigtvis i vikingatida form, men för den som lever på en plats där forntida järnframställningsplatser eller historiskt intressanta platser /företeelser faktiskt kan skapa en födkrok på ett annorlunda sätt. Genom att demonstrera gammalt hantverk, hålla kurser och work shops, producera eget material som kan publiceras i tryck och via webb finns en långt bredare möjlighet för många att arbeta med det annorlunda. Många försörjningsmöjligheter: Nu finns många närproducerande -Bless them!- med gårdsbutiker, gårdsslakterier, eko-caféer och olika former av hantverkskurser och försäljning av hantverk, hemproducerade kvalitetsprodukter. Vissa har djurhållning som kanske betyder sidoinkomster i form av islandshäst-ridning, "Bo-på-Lantgård" osv. Alla bra verksamhets-idéer!

Många är beredda att betala för närodlat, ekologiskt, KRAV och upplevelser!


Det som är nära nog ouppnåeligt i stadsbons vardag - är något som kan bli en alternativ födkrok och chans till inkomster, en möjlighet till avlönat arbete hemifrån och samtidigt arbeta med kulturhistoria och bevara hantverkskunnade för oss. Allt man kan skapa själv, odla och hantverka. Alla de praktiska kunskaper som hotats att dö ut, glömmas med tidigare generationer, det som "slets ihop" och som gick i arv från generation till generation. Så befriande att denna kunskap nu samlas, återskapas och delas av många! Så mitt tips: Se kulturen och inte minst kulturhistoria som möjlig grund för verksamheter.

Rätt idé på rätt plats kan bli helt rätt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar