tisdag 17 juni 2014

Förverkliga din dröm och arbeta åt dig själv!

Tiden man reser till och från arbetet är obetald arbetstid och bränsle kostar, bil kostar. Hur lång blir arbetsdagen egentligen med resor till och från inräknat? Hur meningsfullt känns det vi gör för brödfödan? Tillåter vår karriär eller det arbete vi utför, att vi får bo där vi helst av allt vill bo, ha det liv vi helst av allt vill leva? Det är frågor värda att ställa.


“If you want to live a happy life, tie it to a goal,
not to people or obejcts.”
Albert Einstein

Även om du idag inte vill ta steget fullt ut så kan ditt skapande och den verksamhet ditt skapande kan resultera i, ha ett värde och vara en viktig nyckel till ett mera meningsfullt liv. Hälsa och relationer är det som ytterst formar ens liv, och att se till att vara i en hälsosam livssituation med människor som tillför positiv energi och stödjer dig är vitalt. Om man låter livet styras av yttre krafter, blir ett “offer för omständigheter” kommer livet inte att utvecklas åt det håll det är tänkt, för att bli kreativt och meningsfullt.


Hitta styrkan att gå din egen väg och att hitta inre kraft att genomföra det du föresatt dig – trots motgångar och motstånd. Att vara sin egen boss kan spetsa till saker: Du kanske måste välja bort aktiviteter, personer, tidsfördriv och lägga om din kurs för att hitta tiden, resurserna och aktivt undvika att dräneras av personer och omständigheter som bara suger tid och energi utan att tillföra något. Att stiga ur de invanda bekvämlighetscirklarna, de som är trygga (varför skulle du annars vara kvar i dem?) och kasta av dig “offerkoftan” och ditt behov av bekräftelse från omgivningen.

“Mod är att göra det trots rädslan.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar