fredag 25 juli 2014

Kapitel 1 Är du i startblocken?

Var rädd om din idé

“Startblocken” är en startrubrik med dubbel betydelse! I ett sprinterlopp så ligger man i startblocken, redo för att göra en blixtrande start – men just i starten kan också den värsta blocken komma... Många har bett om råd och dåd av mig då de har en ny, spirande, spännande idé på något de drömmer om att förverkliga. Det kan vara ett konstnärligt projekt, start av ett bokbygge eller att de rätt och slätt har en affärsidé för en nätbutik de vill starta.

Mitt första tips brukar alltid vara: Tänk på att i de första stadierna då du utvecklar din dröm och vill börja planlägga ditt projekt – också är de ömtåligaste! Då är risken som allra störst att någon “välmenande” människa i din närmaste bekantskapskrets kommer att skjuta all din inspiration, all din drivkraft i sank. Jag kallar dem för “Optimistkonsulter” – men ibland är de mer i form av “Krösa Major”. Ni vet: “Först blir di blåa – sen dör di!”- typen.

Innan du inviger någon i dina tankar och planer:
Se till att du och din idé mognat i lugn och ro. Se till att du har skapat din egna solida grund att stå på, för att förhindra att negativa personer och händelser efter vägen kastar dig av banan. Av rädsla och kontrollbehov vill många att allt ska vara och förbli som det alltid varit! Det är bekvämast så. Många upplever obehag då de blir utmanade av det de inte vill se i vitögat:

Man kan förverkliga sina drömmar.
Leva det liv man önskar sig.
Vara sann mot sig själv och sitt eget liv. 

Detta är ett utdrag av första kapitlet i boken "Skapa & Sälj!"
Provläs och bläddra i boken: Klicka här!

Köp den bästa handboken signerad och till bästa pris genom att klicka här!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar